Studia Podyplomowe Logistyka SGGW

Rusza edycja 2023-2024!
Rekrutacja przedłużona do 15 listopada 2023 -Zapraszamy
70% zajęć w formie on-line

Informacje ogólne o studiach

Celem Studiów Podyplomowych Logistyka jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki z uwzględnieniem przygotowania kadr do pracy w przedsiębiorstwach w sektorze Transport – Spedycja – Logistyka. Słuchacze zostaną zapoznani ze współczesnymi koncepcjami planowania i zarządzania zaopatrzeniem, produkcją, transportem i dystrybucją w przedsiębiorstwie. Słuchacze zrozumieją powiązania między zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem strategicznym, marketingiem i finansami, co pozwoli im lepiej budować przewagę konkurencyjną swoich przedsiębiorstw.

 

Studia trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin zajęć (10 zjazdów). Zajęcia są organizowane w soboty i niedziele (1-2 razy w miesiącu) w godzinach 9.00-17.00. Słuchacze nie piszą na zakończenie pracy dyplomowej. Studia kończą się egzaminami pisemnymi po semestrze I i II.

Studia Podyplomowe Logistyka SGGW

Co nas wyróżnia?

Doświadczenie naszej kadry dydaktycznej i konsultantów – praktyków oraz program studiów zorientowany na aktualne trendy i kierunki rozwoju logistyki gwarantują:

 1. wysoki poziom merytoryczny zajęć,
 2. zdobycie wiedzy z zakresu narzędzi i metod wspierających zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie,
 3. zdobycie umiejętności analizowania i kształtowania procesów zachodzących w różnych podsystemach logistyki,
 4. dobre przygotowanie i wzmocnienie pozycji absolwentów na rynku pracy,         
 5. uzyskanie dyplomu uznawanego i cenionego w środowisku kadry kierowniczej oraz przedsiębiorców, sprzyjającego dalszej karierze zawodowej,
 6. uzyskanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM – program studiów zawiera wszystkie zagadnienia uprawniające do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminów w celu uzyskania certyfikatu,
 7. częściowe przygotowanie słuchaczy do egzaminów certyfikacyjnych w ramach EUROPEAN JUNIOR LOGISTICIAN.

Studia Podyplomowe Logistyka kierujemy do:

 1. Kierowników średniego szczebla, odpowiedzialnych za zakupy zaopatrzeniowe, produkcję, dystrybucję, gospodarkę materiałową, transport i zarządzanie magazynem, którzy swoje praktyczne doświadczenie chcą uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu transportu i logistyki.
 2. Pracowników operacyjnych logistyki w wymienionych wyżej obszarach, którzy są zainteresowani poszerzeniem wiedzy i mają ambicje objąć w przyszłości stanowiska kierownicze.
 3. Osób zamierzających podjąć działalność zarobkową; w transporcie i spedycji lub znaleźć zatrudnienie w działach transportu, na stanowisku spedytora lub zarządzającego transportem.
 4. Właścicieli przedsiębiorstw transportowych o specjalności transport rzeczy i/lub osób.
 5. Osób, które chcą poznać praktyczne zastosowanie zasad i metod zarządzania systemem logistycznym przedsiębiorstwa oraz zintegrowanym łańcuchem dostaw i chcą w przyszłości podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką.
 6. Osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

Kontakt